KNOWLEDGE POWER FOR HTAT LETEST ADDITION 2017 By V.B.Parmar

KNOWLEDGE POWER FOR HTAT LETEST ADDITION 2017 By V.B.Parmar
HTAT SYLLABUS MUJAB TAIYAR KAREL PART-1 & PART-2 MATE KHUB J UPYOGI BOOK.
HTAT KNOWLEDGE POWER BOOK BY V.B.PARMAR, Aa book ma education ne lagti tamam mahiti ane dhoran 6 thi 8 nu tamam vishay nu content no samavesh karvama aavyo chhe. jeni kimat 500 rs. chhe. HTAT BOOK online kharidi ma 10% discount malse.
Aa book HTAT, TET and TAT jevi parixa mate tatha shikshan seva varg - 1 ane 2 mate khub j upyogi chhe. 
.
HTAT KNOWLEDGE POWER BOOK BY V.B.PARMAR
HTAT MATE MOST USEFUL BOOK:- KNOWLEDGE POWER HTAT BOOK BY V.B PARMAR.

2017 NI LATEST EDITION
PART-1 VAHIVATI VIBHAG

ANE PART-2 CONTENT MATE BEST BOOK.
ONLINE SHOPPING PRICE:- RS. 450

Total Pages:- 640

VADHU MAHITI MATE CONTACT:-
V.B. PARMAR
9824274596

 HTAT NA SYLLABUS MUJAB TAIYAR KAREL PART-1 & PART-2 MATE KHUB J UPYOGI BOOK.


Aa book HTAT, TET ane TAT jevi parixa mate tatha shikshan seva varg - 1 and 2 mate khub j upyogi chhe. 

Aa book ma education ne lagti tamam mahiti ane dhoran 6 thi 8 nu tamam vishay nu content no samavesh karvama aavyo chhe. jeni kimat 500 rs. chhe. HTAT BOOK online kharidi ma 10% discount malse.